UBEZPIECZENIE DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB


UBEZPIECZENIE FIRMY - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, OC, WŁAŚCICIELA I PRACOWNIKÓW

                                                                                                     

Szukasz dobrego ubezpieczenia dla swojej firmy, którego zakup nie będzie jedynie przykrym obowiązkiem? OC firmy często jest obowiązkowe, ale może zostać rozszerzone o dodatkowe ryzyka wspierające przedsiębiorcę. Suma gwarancyjna ustalana jest przez Ubezpieczającego.

 

Czy zastanawiałeś się kiedyś co będzie:

❏     w sytuacji w której klient będzie niezadowolony i zażąda zwrotu poniesionych kosztów?

❏     w razie Twojej śmierci lub wspólnika jeśli posiadacie kredyt na firmę - jak sobie poradzić z jego natychmiastową spłatą?

❏     z Twoimi spadkobiercami gdy będą musieli spłacić Twoje zobowiązania w przypadku Twojej śmierci, a wspólnicy będą mieli roszczenia? Lub gdy sam jako wspólnik będziesz musiał spłacić spadkobierców zmarłego wspólnika?

❏     w przypadku Twojej niezdolności do pracy - gdybyś nie mógł pracować i zarabiać?

❏     gdy pracownicy będą mieli roszczenia – w wielu sytuacjach trzeba wypłacić im odszkodowanie;

 

UBEZPIECZENIE GRUPOWE

 

Zapewnij ochronę sobie i swoim współpracownikom. Niezależnie od tego, jak duża jest Twoja firma, jej wartością są Twoi pracownicy. Możesz zadbać o ich i swoje poczucie bezpieczeństwa, proponując grupowe ubezpieczenie na życie.

Korzyści z posiadania takiego ubezpieczenia:

❏     Wypłata świadczenia za leczenie operacyjne lub zachowawcze, w placówkach chirurgii 1 dnia.

❏     Zwrot kosztów za leki bez konieczności przedstawiania rachunków.

❏     Wypłata w razie poważnego zachorowania bądź urazów w połączeniu z niezdolnością do pracy

❏     Assistance wsparcie m.in. w organizacji rehabilitacji, wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnienia transportu med., wizyty lekarza, zakupu leków czy opieki nad dzieckiem.  

❏     Możliwość oszczędzania z myślą o przyszłości. Do wyboru 13 ubezpieczeniowych funduszy

 

UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

 

UBEZPIECZENIE BEZTERMINOWE Nowa Perspektywa: dla tych, którzy chcą kompleksowo chronić zdrowie i życie swojej rodziny wybierając takie opcje ubezpieczenia, jakich rzeczywiście potrzebują. Co daje Nowa Perspektywa?

 

❏     pieniądze dla bliskich lub wspólników na spłatę kredytów i zobowiązań w razie śmierci - bez podatku od spadków i darowizn

❏     pieniądze na leczenie, spłatę kredytów i utrzymanie standardu życia gdy nie będziesz mógł pracować, 

❏     dostęp do prywatnej opieki medycznej dla całej rodziny,

❏     rekompensata za utracone w czasie hospitalizacji dochody i leki bez konieczności przedstawiania rachunków,

❏     wypłatę świadczenia za zabiegi wykonane w placówkach chirurgii jednego dnia, 

❏     wsparcie finansowe gdy ulegniesz wypadkowi, by łatwiej radzić sobie z jego skutkami,

❏     Mediservice - możliwość skonsultowania z lekarzami najlepszych światowych klinik diagnozy postawionej Tobie lub bliskim przez lekarzy w Polsce

❏     Assistance - pomoc w organizacji procesu leczenia oraz szerokie wsparcie w razie pobytu w szpitalu i gdy będziesz dochodzić do zdrowia już w domu 

❏     chcesz oszczędzać lub inwestować oszczędności - SUPER!!! mamy 13 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i specjalne rachunki dedykowane, 

❏     możliwość dopasowania ubezpieczenia do zmian które będą czekać Cię w życiu, 

❏     Nowość: Pomocnik domowy!  pomocy w domu np. ślusarza, elektryka, hydraulika, fachowca od naprawy komputera, telefonu, sprzętu AGD/RTV, weterynarza oraz dostęp do infolinii medycznych bez ograniczeń.

Jeżeli posiadasz Kartę Dużej Rodziny, masz możliwość otrzymania bezpłatnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci.
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Emilia Piskorz