Oferta
- prowadzenie ksiąg rachunkowych


- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów


- prowadzenie ewidencji ryczałtowej i karty podatkowej


- uczestnictwo w postępowaniu podatkowym


- obsługa portalu sprawozdawczego GUS


- sporządzanie sprawozdań finansowych


- realizacja przelewów, wystawianie FV


- możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta